: 7.6

محصول تستی؛ مستر ساز قسمت سوم

ایرسا موزیک؛ قسمت سوم مستر ساز
قسمت سوم؛
ویژه برنامه مستر ساز
فصل اول، قسمت سوم
با اجرای هنرمند، میلاد ملک
میهمان قسمت سوم: علی اکبر میجوجی نوازنده ساکسیفون

به محصول تستی؛ مستر ساز قسمت سوم امتیاز دهید.
[ratings]
فصل سریال
پابرگ خود را انتخاب نمایید.