تست-دانلود و خرید قانونی می خواهم زنده بمانم – قسمت 1

  • امتیاز سینما امتیاز داده نشده

هما حقی ( سحر دولتشاهی ) و نامزدش ( پدرام شریفی ) به همراهِ خانواده حقی آماده می شوند تا برای شب تولدِ همایون حقی، پدرِ خانواده ( بابک کریمی ) او را غافل گیر کنند. اما با رسیدن پدر، همه ی خانواده غافل گیر می شوند…

به تست-دانلود و خرید قانونی می خواهم زنده بمانم – قسمت 1 امتیاز دهید.
[ratings]
فصل سریال
قسمت 1 فصل اول سریال دانلود می خواهم زنده بمانم

هما حقی ( سحر دولتشاهی ) و نامزدش ( پدرام شریفی ) به همراهِ خانواده حقی آماده می شوند تا برای شب تولدِ همایون حقی، پدرِ خانواده ( بابک کریمی ) او را غافل گیر کنند. اما با رسیدن پدر، همه ی خانواده غافل گیر می شوند...

پابرگ خود را انتخاب نمایید.