با ارسال ایمیل به بخش مورد نظر خود می‌توانید با ایرسانما در تماس باشید.

پیشنهادات و انتقادات

info@irsanama.ir

پشتیبانی سایت

support@irsanama.ir

پیگیری پرداخت‌ها

payment@irsanama.ir

07132241299

ایرسانما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

از طریق فرم زیر میتوانید به مدیریت ایرسانما ایمیل ارسال کنید.

    پابرگ خود را انتخاب نمایید.